KLASA: UP/I-460-02/16-01/839

URBROJ: 513-07-21-01/16-4

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Iskon Internet d.d. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Iskonovci časte uslugom“

 

Članak 1. ORGANIZATOR

Prema ovim pravilima Iskon Internet d.d., Zagreb, Garićgradska 18, MB 0629529, OIB 36779353407, u daljnjem tekstu: Organizator, priređuje nagradnu igru naziva „Iskonovci časte uslugom“ (U nastavku: Nagradna igra).

 

Članak 2. TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra provodi se u svrhu promocije Organizatora.

Nagradna igra „Iskonovci časte uslugom“ počinje 1. siječnja 2017. i traje do 31.prosinca 2017., a sastoji se od 12 kola. Svako kolo traje jedan kalendarski mjesec.

Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

 

Članak 3. NAGRADE KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada u nagradnoj igri „Iskonovci časte uslugom“, ukupno iznosi 89.277,12 kn, PDV uključen, a čini ga glavna nagrada:

Organizator dobitniku nagrade plaća naknadu u trajanju 24 mjeseca za ugovoreni paket i sve dodatne opcije koje je ugovorio. Troškove za sve dodatne usluge i opcije koje se ugovore naknadno, uspostava poziva, kao i minute telefoniranja koje nisu uključene u cijenu ugovorenog paketa korisnik snosi sam te se ne smatraju dijelom nagradnog fonda.

Nagrada nije zamjenjiva za novac ili drugu uslugu.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj s važećom osobnom iskaznicom, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Postojeći korisnici Iskon paketa nemaju pravo sudjelovanja u ovoj Nagradnoj igri.

 

Članak 5. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI

U Nagradnoj igri sudjeluju svi korisnici koji su se prijavili isključivo putem kompletne samostalne online prijave i usluga im je isporučena. Kontakt obrazac „Brza online narudžba“ ne smatra se online prijavom. Uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri je ugovaranje usluge uz ugovornu obvezu u trajanju 24 mjeseca. Osoba koja ispuni online prijavu te ugovori uslugu bez ugovorne obveze ne ostvaruje pravo sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri.

 

Članak 6. ODABIR DOBITNIKA 

Javno izvlačenje dobitnika za svako kolo će biti održano u prostorijama Organizatora u 12h prema sljedećem rasporedu:

 1. kolo traje od 5.1. do 31.1.2017. Izvlačenje dobitnika je 3.4.2017. - Dobitnica: Iva Martina Strajher 
 2. kolo traje od 1.2. do 28.2.2017. Izvlačenje dobitnika je 2.5.2017. - Dobitnica: Henrika Plazonić
 3. kolo traje od 1.3. do 31.3.2017. Izvlačenje dobitnika je 1.6.2017. - Dobitnik: Tomislav Bunjevac 
 4. kolo traje od 1.4. do 30.4.2017. Izvlačenje dobitnika je 3.7.2017. - Dobitnica: Eva Madžar
 5. kolo traje od 1.5. do 31.5.2017. Izvlačenje dobitnika je 1.8.2017. - Dobitnik: Josip Stanešić
 6. kolo traje od 1.6. do 30.6.2017. Izvlačenje dobitnika je 1.9.2017. - Dobitnik: Juraj Vuksanić
 7. kolo traje od 1.7. do 31.7.2017. Izvlačenje dobitnika je 2.10.2017. - Dobitnica: Lorina Duić
 8. kolo traje od 1.8. do 31.8.2017. Izvlačenje dobitnika je 2.11.2017. - Dobitnik: Marko Sladić
 9. kolo traje od 1.9. do 30.9.2017. Izvlačenje dobitnika je 1.12.2017. - Dobitnik: Stjepan Lesko
 10. kolo traje od 1.10. do 31.10.2017. Izvlačenje dobitnika je 3.1.2018. - Dobitnik: Ivan Komadina
 11. kolo traje od 1.11. do 30.11.2017. Izvlačenje dobitnika je 1.2.2018. - Dobitnica: Ivana Sojak
 12. kolo traje od 1.12. do 31.12.2017. Izvlačenje dobitnika je 1.3.2018. - Dobitnica: Melita Kovačević

 

Izvući će se 1 dobitnik po kolu. Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz baze sudionika, odnosno svih prikupljenih podataka danih prilikom ispunjavanja prijave. Izvlačenju će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od zaposlenika Priređivača Tajana Čonka, Lovorka Prtenjak I Mateo Svećnjak koji će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika te sastaviti zapisnik o provedenom izvlačenju. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije, te potpisani zapisnik Organizator dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

 

Članak 7. OBJAVA DOBITNIKA NAGRADE

Dobitnik nagradne igre „Iskonovci časte uslugom“ bit će objavljen na službenim web stranicama Iskona, www.iskon.hr, u roku od 14 dana od izvlačenja. Dobitnik će biti obaviješten u roku 8 dana od izvlačenja.

 

Članak 8. ISPORUKA NAGRADE

Priređivač Nagradne igre osigurava nagradu u nagradnom fondu i jamči dobitnicima izvršenje nagrade.

Nagrada glasi na ime dobitnika i neprenosiva je.

 

Članak 9. - SUDIONICI

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

 

Članak 10. - POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu.

Ispunjene prijave uslijed kojih usluga nije isporučena ili koje se odnose na ugovaranje Iskon paketa bez ugovorne obveze ne smatraju se sudionicima ove Nagradne igre.

 

Članak 11. – PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Članak 12. – PRIHVAĆANJE PRAVA I OBVEZA SUDIONIKA

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

 

Članak 13. – U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 14. – MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

 

Zagreb, 31. prosinac 2016.

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, vaši podaci će se koristiti za analize, ponovno ciljanje i pružanje personaliziranog sadržaja na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića

 • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.