Članak 1. ORGANIZATOR

Prema ovim pravilima Iskon Internet d.d., Zagreb, Garićgradska 18, MB 0629529, OIB 36779353407, u daljnjem tekstu: Organizator, priređuje nagradni natječaj naziva „Nas 3, Iskonovci“ (U nastavku: Nagradni natječaj).

Članak 2. TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora.

Nagradni natječaj počinje 26. lipnja 2017. i traje do 31. srpnja 2017.

Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Članak 3. NAGRADE KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Glavna nagrada je:

Paket sastavljen od 3 pametna telefona: Xiaomi Redmi 4A, Huawei P9 Lite 2017 i Samsung Galaxy J3 iz Iskon.Webshopa.

Nagrada nije zamjenjiva za novac ili drugu uslugu.

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 godina, koje tijekom trajanja nagradnog natječaja na društvenoj mreži Instagram javno objave autorsku fotografiju sebe i dvoje prijatelja uz korištenje hashtagova #nas3 #iskonovci

Članak 5. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je javno objaviti autorsku fotografiju sebe i dvoje prijatelja uz korištenje hashtagova #nas3 #iskonovci.

Članak 6. ODABIR DOBITNIKA

Odabir dobitnika će biti održano u prostorijama Organizatora 01. kolovoza 2017. godine u 12h.

Stručni žiri izabrat će dobitnika čiju javno objavljenu autorsku fotografiju fotografiju  ocijene kao najoriginalniju i najkreativniju.

Odabiru će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od ambasadorica kampanje: Ane Bacinger, Igrajne Vargek i Petre Kurtele, te predstavnika Organizatora koji će nadgledati ispravnost odabira dobitnika te sastaviti zapisnik o provedenom odabiru.

Članak 7. OBJAVA DOBITNIKA NAGRADE

Dobitnik nagradnog natječaja bit će objavljen na službenom Instagram profilu Iskona, https://www.instagram.com/iskonovci/?hl=hr. Dobitnik će o osvojenim nagradama biti obaviješteni u roku 8 dana putem komentara na svoju objavljenu fotografiju prijavljenu na natječaj.

Članak 8. ISPORUKA NAGRADE

Priređivač Nagradnog natječaja osigurava nagradu i jamči dobitnicima izvršenje nagrade.

Nagrada glasi na ime dobitnika i neprenosiva je.

U svrhu korištenja nagrade, dobitnik je dužan javiti se Priređivaču najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o osvojenoj nagradi.

Članak 9. - SUDIONICI

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 10. - POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave te prijave ispunjene više puta od strane istog sudionika nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 11. – PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj Nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, Instagram username i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 12. – PRIHVAĆANJE PRAVA I OBVEZA SUDIONIKA

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

Članak 13. – U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14. – MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Zagreb, lipanj 2017.