Misija

Znanjem, iskustvima, stalnim praćenjem i primjenom novih tehnologija stvaramo inovativne usluge za sve koji prate trendove i pomiču granice. Pokreću nas razigranost interne Iskon kulture te povjerenje i oduševljenje Iskonovaca.

Vizija

Gradimo dinamični narančasti svijet u kojem je umreženim i sigurnim Iskonovcima zabavno koristiti usluge digitalnog doba.

Kako je sve počelo?

Od projekta nekolicine entuzijasta prošli smo cjelovit put do moderne telekom kompanije koja kontinuirano ulaže u kvalitetu i razvoj, a svoju strategiju i dalje temelji na drugačijem pristupu tržištu, bliskom korisniku i njegovim potrebama.
Prepoznati smo po dinamičnoj i poduzetničkoj poslovnoj kulturi i kvaliteti usluga, te fleksibilnom i prijateljskom pristupu korisnicima.
Na tržištu nudimo broadband usluge, prilagođene cijenom i kvalitetom zahtjevima korisnika, a sve usluge pokrivamo sami na vlastitoj infrastrukturi.
Danas Iskon posluje kao samostalno trgovačko društvo u 100%-tnom vlasništvu T-HT-a.
Iskon je brand koji se prepoznaje po fleksibilnosti i kompetentnosti, te razvijenom odnosu s korisnicima. Sve to nudimo i u novom segmentu usluga uz unaprijeđenje poslovnosti i pristupačnosti.