Naziv

Iskon Internet d.d.

Sjedište

Florijana Andrašeca 20, 10 000 Zagreb

MB/OIB

0629529/36779353407

Broj računa IBAN

HR9423600001502355727

Registracija

Trgovački sud u Zagrebu

MBS

070003298

Temeljni kapital

420.269.100,00 kn

Dionice

4.202.691 x 100,00 kn

Uprava

predsjednik - Krešimir Madunović

Nadzorni odbor

predsjednik - Nataša Rapaić

Zaštita osobnih podataka

Sukladno zakonu o zaštititi osobnih podataka, u Iskonu je imenovan službenik za zaštitu osobnih podataka:

Iskon logotip


Ovaj dokument opisuje tehničke karakteristike sučelja javne telekomunikacijske mreže Iskon Interneta. Sve izmjene i dopune ovog dokumenta bit će pravovremeno objavljene na ovim web stranicama.
Molimo da se prije korištenja podataka iz ovog dokumenta ili u slučaju bilo kakvih pitanja prilikom korištenja podataka iz ovog dokumenta obratite Iskon Internetu.