Iskon u svojem poslovanju i odnosu prema korisnicima primjenjuje visoke standarde sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

Pristup osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe Iskona za obavljanje poslova održavanja, poboljšanja kvalitete i naplate usluga.

Prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka naši korisnici mogu ostvariti putem korisničkih stranica na Moj.Iskon.hr.

Zahtjevi korisnika za promjenama na očitovanjima volje i/ili privolama bit će realizirani u roku od 2 dana od podnošenja zahtjeva.