Iskon u svojem poslovanju i odnosu prema korisnicima primjenjuje visoke standarde sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

PITAJTE NAS!

E-mail: osobni.podaci@iskon.hr

U Iskon Internetu poduzimamo tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom koja nadilazi obveze koje pred nas postavlja zakon.
Redovito edukaciramo naše zaposlenike i angažiramo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite po standardima Iskona.

Ustrojili smo i posebne organizacijske jedinice koje se bave zaštitom osobnih podataka i sigurnošću podataka i provodimo redovite interne provjere usklađenosti našeg rada sa zakonima i korporativnim pravilima sa ciljem što bolje zaštite privatnosti. Privatnost i sigurnost podataka smatramo kao naše posebne odgovornosti kojih smo svjesni svaki put kad pružamo uslugu našim korisnicima te nastojimo postaviti nove i više standarde u ovom području.

Načela privatnosti

POVJERENJE
Vaše povjerenje je načelo koje nas vodi kontinuirano poduzimanju mjera za poboljšanje zaštite vaših osobnih podataka i privatnosti.

TRANSPARENTNOST
Nastojimo biti potpuno otvoreni i jasni po pitanju obrade vaših osobnih podataka i zaštite privatnosti.

NUŽNO JE ZNATI
Pristup osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe Iskona za obavljanje poslova održavanja, poboljšanja kvalitete i naplate usluga.

PROPISI I KORPORATIVNA PRAVILA
U Republici Hrvatskoj zaštita osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama je prvenstveno regulirana Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkim komunikacijama. 

Povrh poštivanja ovih zakonskih propisa, Iskon, kao dio HT Grupe, primjenjuje i dodatna korporativna pravila i procedure koje su utemeljene na propisima o zaštiti osobnih podataka Europske unije (Direktiva o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (95/46/EC) i Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija (2002/58/EC)). 

Tako Iskon u svojem poslovanju primjenjuje "Obvezujuća korporativna pravila za zaštitu prava osoba u obradi osobnih podataka unutar Deutsche Telekom Grupe" (tzv. Obvezujuća korporativna pravila za zaštitu privatnosti). 

Obvezujuća korporativna pravila za zaštitu privatnosti osobito definiraju postupanje Iskona, odnosno zaposlenika Iskona prilikom obrade osobnih podataka korisnika, dioničara, zaposlenika i partnera, odnosno prava ovih osoba po pitanju zaštite njihovih osobnih podataka. Pravila su usklađena sa zahtjevima propisanim hrvatskim propisima, te im je cilj stvaranje jedinstvene i visoke razine zaštite osobnih podataka u Deutsche Telekom Grupi i povrh zakonskih obveza.

Preuzmite dokument o obvezujućim korporativnim pravilima za zaštitu privatnosti 

Besplatni telefon tehničke podrške 0/24

0800 6320

Besplatni info telefon 8-20 h
(Usluge, paketi, ponude, cijene, dostupnost, računi...)

0800 1000