Članak 1. ORGANIZATOR

Prema ovim pravilima Iskon Internet d.d., Zagreb, Garićgradska 18, MB 0629529, OIB 36779353407, u daljnjem tekstu: Organizator, priređuje nagradni natječaj naziva „Surfaj i uči pjevajući“ (U nastavku: Nagradni natječaj).

Članak 2. TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora.

Nagradni natječaj počinje 20. srpnja 2017. i traje do 30.rujna 2017.

Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Članak 3. NAGRADE KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni fond iznosi:

100 komada bluetooth Xiaomi Mi Bluetooth zvučnik, crni

Nagrada nije zamjenjiva za novac ili drugu uslugu.

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj s važećom osobnom iskaznicom, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) u skladu s točkom 5. ovih Pravila.

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 5. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je u navedenom razdoblju, od 20.7.2017. do 30.9.2017. ugovoriti te aktivirati neku od Iskon.Carnet usluga (Iskon.NET.TV.TEL 20-50 – CARNet, Iskon.NET.TV.TEL 5-10 – CARNet, Iskon.NET.TV. 20-50 – CARNet, Iskon.NET.TV. 5-10 – CARNet, Iskon.NET.TEL 20-50 – CARNet, Iskon.NET.TEL 5-10 – CARNet)

Prvih 100 sudionika osvajaju nagradu : jedan komad bluetooth Xiaomi Mi Bluetooth zvučnik, crni

Članak 6. ISPORUKA NAGRADE

Priređivač Nagradnog natječaja osigurava nagradu i jamči dobitnicima izvršenje nagrade.

Nagrada glasi na ime dobitnika i neprenosiva je.

Nagrade će biti dostavljene dobitnicima pod uvjetom i nakon aktivacije Iskon Carnet usluge, u roku od 30 dana od dana aktivacije. U slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 30 dana po dobitku nagrade bit će obavješten ponovno te će mu biti dodijeljen naknadni rok od 8 dana za preuzimanje nagrade.

Članak 7. – PRIHVAĆANJE PRAVA I OBVEZA SUDIONIKA

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

Članak 8. – U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 9. – MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem Internet kanala.

Zagreb, srpanj 2017.