KLASA: UP/I-460-02/19-01/2

URBROJ: 513-07-21-01-19-3

Članak 1. ORGANIZATOR

Prema ovim pravilima Iskon Internet d.d., Zagreb, Garićgradska 18, MB 0629529, OIB 36779353407, u daljnjem tekstu: Organizator, priređuje nagradnu igru naziva „Daj glas i osvoji!“  (U nastavku: Nagradna igra).

Članak 2. TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra provodi se u svrhu promocije Organizatora.

Nagradna igra počinje 15. siječnja 2019. i traje do 30. siječnja 2019.

Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Članak 3. NAGRADE KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada u nagradnoj igri „Daj glas i osvoji!“ ukupno iznosi 5.621,01 kn, PDV uključen, a čini ga glavna nagrada: Marshall Woburn Black zvučnik, druge nagrade: Marshall Stanmore Cream zvučnik i treće nagrade: Marshall Major II Black slušalice.

Nagrada nije zamjenjiva za novac ili drugu uslugu.

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje sudjeluju u glasanju za Rock&OFF nagradu publike te uz glasanje dostave svoje podatke u cijelosti.

Članak 5. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je glasati za „Rock&Off nagradu publike“

Potrebno je pristupiti glasanju na web stranici Iskon Interneta te dostaviti svoje podatke: ime i prezime sudionika, broj mobitela za kontakt osobe, mail adresa i adresa prebivališta. Važno je da su sva polja kontakt forme popunjena te da su podaci ispravni, u protivnom će učesnik biti diskvalificiran.

Članak 6. ODABIR DOBITNIKA

Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz Baze sudionika u prostorijama Organizatora 4. veljače 2019. u 12h.

Izvlačenju će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od zaposlenika Priređivača Tajana Čonka, Iva Vukšić i Filip Babić koji će nadgledati ispravnost odabira dobitnika te sastaviti zapisnik o provedenom odabiru.

Članak 7. OBJAVA DOBITNIKA NAGRADE

Dobitnik Nagradne igre bit će objavljen na Iskonovoj web stranici www.iskon.hr. Dobitnik će o osvojenim nagradama biti obaviješten u roku 8 dana od dana pisanim putem.

Članak 8. ISPORUKA NAGRADE

Priređivač Nagradne igre osigurava nagradu i jamči dobitnicima izvršenje nagrade.

Nagrada glasi na ime dobitnika i neprenosiva je.

U svrhu korištenja nagrade, dobitnik je dužan javiti se Priređivaču najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Nagradu je potrebno preuzeti najkasnije u roku od 90 dana od dana proglašenja dobitnika.

Članak 9. - SUDIONICI

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 10. - POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene kontakt forme te kontakt forme ispunjene više puta od strane istog sudionika samo jednom ulaze u izvlačenje.

Članak 11. – PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 12. – PRIHVAĆANJE PRAVA I OBVEZA SUDIONIKA

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

Članak 13. – U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14. – MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Zagreb, 21. prosinac 2018.

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo.

Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, a ovdje ih možete kontrolirati i prilagođavati.

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.