Od 14.1.2019. godine imamo novi IBAN u Zagrebačkoj banci.
Umjesto dosadašnjeg (starog IBAN-a), vaše uplate iznosa računa za telekom usluge primamo na novi IBAN:
HR9423600001502355727

 Ako za plaćanje Iskon računa koristite predloške u svojim e-banking aplikacijama, molimo Vas da u istima izmijenite i spremite novi IBAN.

U slučaju da uplatu slučajno izvršite na naš stari račun, Zagrebačka banka će napraviti automatsko preusmjeravanja uplaćenog iznosa na novi IBAN.