Cjenik za tvrtke - narančasta zona

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

download 14-20 Mbps, maks. 50 Mbps, 
upload 0,7-1 Mbps, maks. 10 Mbps

3G Back up

20.00 kn/mj
40.00 kn/mj

HomePlug

12.00 kn/mj

Iskon.Norton Internet zaštita

102.37 kn/god
12.00 kn/mj
170.67 kn/god
20.32 kn/mj

Iskon.Smarthome paket

31.20 kn/mj

Statična IP adresa

400.00 kn/mj

Web hosting

50.00 kn/mj

Wi-Fi pojačivač

12.00 kn/mj

HBO GO

31.20 kn/mj

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
160.00 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

download 3,5-5 Mbps, maks. 10 Mbps, 
upload 0,3-0,5 Mbps, maks. 0,7 Mbps

3G Back up

20.00 kn/mj
40.00 kn/mj

HomePlug

12.00 kn/mj

Iskon.Norton Internet zaštita

102.37 kn/god
12.00 kn/mj
170.67 kn/god
20.32 kn/mj

Iskon.Smarthome paket

31.20 kn/mj

Statična IP adresa

400.00 kn/mj

Web hosting

50.00 kn/mj

Wi-Fi pojačivač

12.00 kn/mj

HBO GO

31.20 kn/mj

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
140.00 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

download 14-20 Mbps, maks. 50 Mbps, 
upload 0,7-1 Mbps, maks. 10 Mbps

1 telefonska linija

1500 EU fiksnih min.

1500 nacional. fiksnih min.

1500 nacional. mobilnih min.

3G Back up

20.00 kn/mj
40.00 kn/mj

HomePlug

12.00 kn/mj

Iskon.Norton Internet zaštita

102.37 kn/god
12.00 kn/mj
170.67 kn/god
20.32 kn/mj

Iskon.Smarthome paket

31.20 kn/mj

Statična IP adresa

400.00 kn/mj

Web hosting

50.00 kn/mj

Wi-Fi pojačivač

12.00 kn/mj

HBO GO

31.20 kn/mj

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj

Dodatna telefonska linija

20.00 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
200.00 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

download 3,5-5 Mbps, maks. 10 Mbps, 
upload 0,3-0,5 Mbps, maks. 0,7 Mbps

1 telefonska linija

1500 EU fiksnih min.

1500 nacional. fiksnih min.

1500 nacional. mobilnih min.

3G Back up

20.00 kn/mj
40.00 kn/mj

HomePlug

12.00 kn/mj

Iskon.Norton Internet zaštita

102.37 kn/god
12.00 kn/mj
170.67 kn/god
20.32 kn/mj

Iskon.Smarthome paket

31.20 kn/mj

Statična IP adresa

400.00 kn/mj

Web hosting

50.00 kn/mj

Wi-Fi pojačivač

12.00 kn/mj

HBO GO

31.20 kn/mj

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj

Dodatna telefonska linija

20.00 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
180.00 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

do 30 Mbps/5 Mbps

web hosting 100 MB

300 nacional. fiksnih min.

4 analog. ili 2 BRI tel. priključka

60  nacional. mobilnih min.

povoljne min. prema EU 0,16 kn/min.

3G Back up

20.00 kn/mj
40.00 kn/mj

Iskon.Norton Internet zaštita

102.37 kn/god
12.00 kn/mj
170.67 kn/god
20.32 kn/mj

Iskon.Smarthome paket

31.20 kn/mj

Statična IP adresa

400.00 kn/mj

HBO GO

31.20 kn/mj

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
389.00 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

do 10 Mbps/768 Kbps

web hosting 100 MB

300 nacional. fiksnih min.

4 analog. ili 2 BRI tel. priključka

60  nacional. mobilnih min.

povoljne min. prema EU 0,16 kn/min.

3G Back up

20.00 kn/mj
40.00 kn/mj

Iskon.Norton Internet zaštita

102.37 kn/god
12.00 kn/mj
170.67 kn/god
20.32 kn/mj

Statična IP adresa

400.00 kn/mj

HBO GO

31.20 kn/mj

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj
28.45 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
379.00 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

do 5 Mbps/512 Kbps

web hosting 100 MB

300 nacional. fiksnih min.

4 analog. ili 2 BRI tel. priključka

60  nacional. mobilnih min.

povoljne min. prema EU 0,16 kn/min.

3G Back up

20.00 kn/mj
40.00 kn/mj

Iskon.Norton Internet zaštita

102.37 kn/god
12.00 kn/mj
170.67 kn/god
20.32 kn/mj

Iskon.Smarthome paket

31.20 kn/mj

Statična IP adresa

400.00 kn/mj

HBO GO

31.20 kn/mj

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
319.00 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

do 10 Mbps po potrošnji

4 analog. ili 2 BRI tel. priključka

3G Back up

20.00 kn/mj
40.00 kn/mj

Iskon.Norton Internet zaštita

102.37 kn/god
12.00 kn/mj
170.67 kn/god
20.32 kn/mj

Iskon.Smarthome paket

31.20 kn/mj

Statična IP adresa

400.00 kn/mj

HBO GO

31.20 kn/mj

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
200.00 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

download 14-20 Mbps, maks. 50 Mbps, 
upload 0,7-1 Mbps, maks. 10 Mbps

TV Fun - najbolji izbor
50+ programa

Snimanje 24 h - 700 sati sadržaja: filmova, dokumentaraca, sporta, crtića... 

3G Back up

20.00 kn/mj
40.00 kn/mj

HomePlug

12.00 kn/mj

Iskon.Norton Internet zaštita

102.37 kn/god
12.00 kn/mj
170.67 kn/god
20.32 kn/mj

Iskon.Smarthome paket

31.20 kn/mj

Statična IP adresa

400.00 kn/mj

Web hosting

50.00 kn/mj

Wi-Fi pojačivač

12.00 kn/mj

Dječji paket

12.00 kn/mj

Dodatni prijemnik za Iskon.TV

23.99 kn/mj

Filmsko-dokumentarni paket

12.00 kn/mj

Glazbeno-zabavni paket

12.00 kn/mj

HBO programski paketi

39.20 kn/mj
55.20 kn/mj
47.20 kn/mj

HD paket programa

18.75 kn/mj

Iskon.TV Extra

29.99 kn/mj
37.49 kn/mj

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj

PINK TV

44.00 kn/mj
31.20 kn/mj

Veliki izbor TV sadržaja uz Snimalicu 24/7

10.39 kn/mj

Sport Klub 4/5/6

6.39 kn/mj

Sport Klub HD paket

6.40 kn/mj

Sportski paket

12.00 kn/mj

TV regionalni

4.00 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
230.00 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

download 3,5-5 Mbps, maks. 10 Mbps, 
upload 0,3-0,5 Mbps, maks. 0,7 Mbps

TV Fun - najbolji izbor
50+ programa

Snimanje 24 h - 700 sati sadržaja: filmova, dokumentaraca, sporta, crtića... 

3G Back up

20.00 kn/mj
40.00 kn/mj

HomePlug

12.00 kn/mj

Iskon.Norton Internet zaštita

102.37 kn/god
12.00 kn/mj
170.67 kn/god
20.32 kn/mj

Iskon.Smarthome paket

31.20 kn/mj

Statična IP adresa

400.00 kn/mj

Web hosting

50.00 kn/mj

Wi-Fi pojačivač

12.00 kn/mj

Dodatni prijemnik za Iskon.TV

23.99 kn/mj

HBO programski paketi

39.20 kn/mj
55.20 kn/mj
47.20 kn/mj

HD paket programa

18.75 kn/mj

Iskon.TV Extra

29.99 kn/mj
37.49 kn/mj

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj

PINK TV

44.00 kn/mj
31.20 kn/mj

Veliki izbor TV sadržaja uz Snimalicu 24/7

10.39 kn/mj

Sport Klub 4/5/6

6.39 kn/mj

TV regionalni

4.00 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
210.00 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

download 14-20 Mbps, maks. 50 Mbps, 
upload 0,7-1 Mbps, maks. 10 Mbps

TV Fun - najbolji izbor
50+ programa

Snimanje 24 h - 700 sati sadržaja: filmova, dokumentaraca, sporta, crtića... 

1 telefonska linija

1500 EU fiksnih min.

1500 nacional. fiksnih min.

1500 nacional. mobilnih min.

3G Back up

20.00 kn/mj
40.00 kn/mj

HomePlug

12.00 kn/mj

Iskon.Norton Internet zaštita

102.37 kn/god
12.00 kn/mj
170.67 kn/god
20.32 kn/mj

Iskon.Smarthome paket

31.20 kn/mj

Statična IP adresa

400.00 kn/mj

Web hosting

50.00 kn/mj

Wi-Fi pojačivač

12.00 kn/mj

Dječji paket

12.00 kn/mj

Dodatni prijemnik za Iskon.TV

23.99 kn/mj

Filmsko-dokumentarni paket

12.00 kn/mj

Glazbeno-zabavni paket

12.00 kn/mj

HBO programski paketi

39.20 kn/mj
55.20 kn/mj
47.20 kn/mj

HD paket programa

18.75 kn/mj

Iskon.TV Extra

29.99 kn/mj
37.49 kn/mj

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj

PINK TV

44.00 kn/mj
31.20 kn/mj

Veliki izbor TV sadržaja uz Snimalicu 24/7

10.39 kn/mj

Sport Klub 4/5/6

6.39 kn/mj

Sport Klub HD paket

6.40 kn/mj

Sportski paket

12.00 kn/mj

TV regionalni

4.00 kn/mj

Dodatna telefonska linija

20.00 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
270.00 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

download 3,5-5 Mbps, maks. 10 Mbps, 
upload 0,3-0,5 Mbps, maks. 0,7 Mbps

TV Fun - najbolji izbor
50+ programa

Snimanje 24 h - 700 sati sadržaja: filmova, dokumentaraca, sporta, crtića... 

1 telefonska linija

1500 EU fiksnih min.

1500 nacional. fiksnih min.

1500 nacional. mobilnih min.

3G Back up

20.00 kn/mj
40.00 kn/mj

HomePlug

12.00 kn/mj

Iskon.Norton Internet zaštita

102.37 kn/god
12.00 kn/mj
170.67 kn/god
20.32 kn/mj

Iskon.Smarthome paket

31.20 kn/mj

Statična IP adresa

400.00 kn/mj

Web hosting

50.00 kn/mj

Wi-Fi pojačivač

12.00 kn/mj

Dječji paket

12.00 kn/mj

Dodatni prijemnik za Iskon.TV

23.99 kn/mj

Filmsko-dokumentarni paket

12.00 kn/mj

Glazbeno-zabavni paket

12.00 kn/mj

HBO programski paketi

39.20 kn/mj
55.20 kn/mj
47.20 kn/mj

HD paket programa

18.75 kn/mj

Iskon.TV Extra

29.99 kn/mj
37.49 kn/mj

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj

PINK TV

44.00 kn/mj
31.20 kn/mj

Veliki izbor TV sadržaja uz Snimalicu 24/7

10.39 kn/mj

Sport Klub 4/5/6

6.39 kn/mj

Sport Klub HD paket

6.40 kn/mj

Sportski paket

12.00 kn/mj

TV regionalni

4.00 kn/mj

Dodatna telefonska linija

20.00 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
250.00 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

1 telefonska linija

60 nacional. fiksnih min. 

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj

Dodatna telefonska linija

20.00 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
72.00 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Akcija

Uz ugovor na 24 mjeseca odaberi akciju.

Uključeno u paket:

Snimanje 24 h - 700 sati sadržaja: filmova, dokumentaraca, sporta, crtića... 

TV Start - preko 60 programa

1 telefonska linija

60 nacional. fiksnih min. 

Iskon.Norton Internet zaštita

102.37 kn/god
12.00 kn/mj
170.67 kn/god
20.32 kn/mj

Statična IP adresa

400.00 kn/mj

CineStar TV Premiere 1 i 2

16.00 kn/mj
25.60 kn/mj

Dodatni prijemnik za Iskon.TV

23.99 kn/mj

HBO programski paketi

39.20 kn/mj
55.20 kn/mj
47.20 kn/mj

Iskon.TV Player

16.00 kn/mj

Iskon.TV Plus - preko 40 dodatnih programa

36.51 kn/mj
44.64 kn/mj

PINK TV

44.00 kn/mj
31.20 kn/mj

Veliki izbor TV sadržaja uz Snimalicu 24/7

10.39 kn/mj

Dodatna telefonska linija

20.00 kn/mj
Cijena paketa + dodatne usluge mjesečno:
141.27 kn/mj
Dodatne usluge godišnje:
0 kn/mj

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo.

Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, a ovdje ih možete kontrolirati i prilagođavati.

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.

Želiš da te kontaktiramo?