Usluga se isporučuje putem postojeće telefonske linije (parice) i koristeći kućnu instalaciju. 

Brzina interneta ovisi o mogućnostima linije na korisnikovoj lokaciji i može varirati. Iskon će isporučiti najveću moguću brzinu koju dopuštaju karakteristike postojeće linije za optimalno korištenje.

Stvarna brzina interneta ovisi o nizu faktora:

  • udaljenosti lokacije od telefonske centrale
  • kvaliteti linije od telefonske centrale do lokacije
  • kvaliteti kućne instalacije u prostoru korisnika
  • karakteristikama prostora (naročito kod bežičnog pristupa)
  • trenutnoj zasićenosti kabelskog snopa
  • broju uređaja spojenih na internet
  • mogućnostima i karakteristikama spojene opreme
  • karakteristikama računalnih programa koji se koriste pri spajanju na internet itd.

Ako se isporučena brzina razlikuje od danog raspona iz paketa koji ste odabrali, provjerite brzinu pomoću HAKOMetra na www.hakom.hr, a mjerenja nam pošaljite na pomoc@iskon.hr.