September 19, 2018.

19. 9. 2018.

Poštovani korisnici,

na osnovi čl. 10. st. 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018.), Iskon Internet d.d. donio je odluku kojom se pridružio odluci Vlade RH o otpisu dugova fizičkim osobama.

Otpis dugova koje fizičke osobe imaju prema Iskon Internetu d.d.  provodi se isključivo temeljem zahtjeva korisnika - dužnika.

Pozivaju se korisnici - dužnici koji ispunjavaju uvjete za otpis duga da podnesu zahtjev za otpis duga u roku od 30 dana od dana objave ove odluke na webu Iskon Interneta d.d. Zahtjevi podneseni nakon isteka roka odbacit će se kao nepravodobni te se po tim zahtjevima neće odlučivati niti donositi odluka o otpisu duga.

Korisnik - dužnik podnosi Zahtjev u pisanom obliku na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi preporučenom poštom ili neposredno odvjetničkom uredu koji zastupa Iskon Internet d.d. u konkretnom predmetu.

Otpis duga odobrava se korisnicima - dužnicima koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

  1. da se radi o dugu prema Iskon Internetu d.d. za koji se na dan 31. 12. 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu korisnika - dužnika i koja se na dan ove objave još uvijek provodi,
  2. da se radi o dugu korisnika - dužnika čiji ukupan dug prema Iskon Internetu d.d. po osnovi glavnice i troškova  ne premašuje iznos od 2.500,00 kn,
  3. da se radi o korisnicima - dužnicima koji su primatelji jedne od novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje, osobna invalidnina).

Korisnik - dužnik koji je podnio zahtjev za otpis duga i koji ispunjava navedene uvjete bit će obaviješten od odvjetničkog ureda koji zastupa Iskon Internet d.d. o donesenoj odluci o otpisu dospjelog duga bez odgađanja. Uz otpis duga s osnove glavnice i troškova, otpisuju se i pripadajuće zakonske zatezne kamate.

U nastavku pronađite detaljnije upute za realizaciju otpisa duga temeljem Odluke Iskon Interneta d.d.

1)   Provjera visine duga i ispunjavanje kriterija za otpis duga

Korisnik – dužnik, koji je primatelj novčane pomoći iz sustava socijalne skrbi, provjerava ispunjava li kriterij visine duga s osnove glavnice i troška prema Iskon Internetu d.d.  temeljem rješenja o ovrsi, odnosno sudske presude. Ako nije siguran ispunjava li kriterij visine duga, poglavito ako se radi o više dugova, može to provjeriti  kod odvjetničkog ureda koji zastupa Iskon Internet d.d. ili provjerom u poslovnicama FINA-e.

Ako korisnik - dužnik ne zna koji odvjetnički ured zastupa Iskon Internet d.d., može to provjeriti pozivom na telefonski broj 0800 1000.

2)   Priprema dokumentacije

Nakon što je korisnik - dužnik utvrdio da ispunjava kriterije za otpis duga podnosi Zahtjev za otpis duga.

Potrebni dokumenti:

  1. Obrazac zahtjeva za otpis duga može se pronaći na web stranicama Iskon Interneta d.d. Zahtjev za otpis duga korisnik - dužnik popunjava u skladu s uputama na zahtjevu i potpisuje ga. Ako korisnik - dužnik ima više dugova u kojima Iskon Internet d.d. zastupa više odvjetničkih ureda, popunjava se i potpisuje zahtjev za otpis duga po svakom dugu (odvjetničkom uredu) te se oba zahtjeva dostavljaju jednom odvjetničkom uredu.
  2. Potvrdu o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, pomoć za uzdržavanje ili osobnu invalidninu korisnik - dužnik pribavlja u nadležnom Centru za socijalnu skrb te je u izvorniku prilaže uz popunjeni obrazac zahtjeva za otpis duga.

3)   Dostava zahtjeva za otpis duga

Korisnik - dužnik dostavlja dokumentaciju poštom na adresu ovlaštenog odvjetničkog ureda ili  neposredno  odvjetničkom uredu koji zastupa Iskon Internet d.d.

4)   Obrada zahtjeva za otpis duga

Odluka o odobravanju otpisa duga donosi se na osnovi potpunog, popunjenog  i potpisanog zahtjeva za otpis duga. 

Ako korisnik - dužnik ispunjava kriterije za otpis duga, zahtjev za otpis duga će se  odobriti te će o istome korisnik-dužnik biti obaviješten  bez odlaganja.

Ako je zahtjev za otpis duga podnesen nakon isteka roka isti se odbacuje kao nepravodoban, a ako korisnik - dužnik ne ispunjava kriterije za otpis, zahtjev za otpis duga će se odbiti.

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, vaši podaci će se koristiti za analize, ponovno ciljanje i pružanje personaliziranog sadržaja na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.