Iskon omogućuje osobama s invaliditetom popust od 10 % na mjesečnu naknadu!

  • popust vrijedi za postotak invalidnosti 80 % ili više
  • popust vrijedi za sve aktualne Iskonove pakete fiksnog interneta, telefona i/ili Iskon.TV-a
  • popust umanjuje redovnu mjesečnu naknadu odabranog paketa za 10 % bez sklapanja ugovorne obveze

Tko ima pravo na popust?

  • vlasnik linije koji podnosi zahtjev za Iskonovu uslugu
  • roditelj/skrbnik malodobnog djeteta s invaliditetom, koji podnosi na svoje ime zahtjev za Iskonovu uslugu
  • skrbnik osobe s invaliditetom, koji podnosi na svoje ime zahtjev za Iskonovu uslugu

Kako ostvariti popust?

Za informacije o paketima i cijenama nazovite naš besplatni info telefon 0800 1000 ili nam pišite na info@iskon.hr.

Nakon što se odlučite za paket, potrebno nam je poslati i kopiju dokumentacije kojom se dokazuje invaliditet, koju ćemo priložiti uz zahtjev za uslugu koju ugovarate. Možete je poslati mailom na info@iskon.hr, poštom na adresu: Florijana Andrašeca 20, Zagreb ili faksom na broj 01/6000 777.

Dokumentacija kojom se može dokazati invaliditet:

  • Rješenje o invalidnosti izdano od strane nadlažnog Ministarstva RH
  • Rješenje o tjelesnom oštećenju izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti
  • Nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta izdano od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Popust za osobe s invaliditetom se ne može koristiti istovremeno s drugim popustom ili promotivnom akcijom.