Pravila korištenja elektroničko komunikacijskih usluga Iskon Interneta d.d. u slučajevima kada korisnik ne koristi terminalnu opremu Iskon Interneta d.d. koja mu je dana u najam

Ovim Pravilima korištenja elektroničko komunikacijskih usluga Iskon Interneta d.d. u slučajevima kada korisnik ne koristi terminalnu opremu Iskon Interneta d.d. koja mu je dana u najam (dalje u tekstu: Pravila) definiraju se prava i obveze korisnika i Iskon Internet d.d. (dalje u tekstu: Iskon) u pogledu korištenja elektroničko komunikacijskih usluga Iskona u situaciji kada korisnik ne koristi terminalnu opremu Iskona koja mu je dana u najam, već koristi drugu terminalnu opremu kako je definirana ovim Pravilima.

Na sve međusobne odnose korisnika i Iskona koji nisu uređeni ovim Pravilima (primjerice korištenje osobnih podataka, cijene i način plaćanja, podnošenje prigovora, prestanak Korisničkog ugovora itd.) primjenjuju se Opći uvjeti Iskon Interneta d.d. za javne komunikacijske usluge za krajnje korisnike (dalje u tekstu: Opći uvjeti), te podredno važeći propisi Republike Hrvatske. U slučaju neslaganja Pravila i Općih uvjeta u pogledu korištenja terminalne opreme, prednost u primjeni imaju ova Pravila.

Korisnik može za korištenje Iskonovih 3-play usluga koristiti uređaj „FRITZ!Box 7590“ (dalje u tekstu: Uređaj) koji je konfiguriran na način da podržava Iskonove usluge. Korisnik je odgovoran za konfiguraciju svog Uređaja te za posljedice koje mogu nastati zbog krive konfiguracije.

Korisnik koji ugovori Iskonove usluge dobiva Iskonovu terminalnu opremu u najam i Iskon je odgovoran za tu opremu u skladu sa Općim uvjetima. Korištenje Uređaja ne utječe na terminalnu opremu preko koje Iskon pruža uslugu u skladu sa Općim uvjetima.

Uređaj se može koristiti i uz Iskonovu terminalnu opremu, primjerice kada  Iskon pruža uslugu pristupa Internetu preko svoje terminalne opreme, a korisnik koristi Uređaj u svojoj internoj mreži za neke druge svrhe/funkcionalnosti (wifi signal, kućna sekretarica, DECT telefoni, mini centrala i dr.).

Korisnik je obvezan u svako doba omogućiti Iskonu pregled i provjeru ispravnosti priključenog Uređaja i pripadajuće korisnikove instalacije za koju postoji pravdana sumnja da uzrokuje smetnje u mreži te radi provjere je li priključena oprema u skladu s pretplatničkim ugovorom. Korisnik je obvezan u svako doba na zahtjev Iskona zamijeniti svoj Uređaj s ispravnim odnosno odgovarajućim uređajem. 

Korisnik je obvezan osigurati odgovarajuće uvjete za smještaj terminalne opreme i Uređaja te napajanje električnom energijom 220-230 V 50 Hz.

U slučaju prijave poteškoće sa radom Iskonove usluge korisnik će surađivati sa stručnim službama Iskona prilikom otklona kvara, što uključuje i omogućavanje provjere rada Iskonove usluge preko Iskonove terminalne opreme. U slučaju da korisnik odbije provjeru rada Iskonove usluge preko Iskonove terminalne opreme, Iskon neće biti odgovoran za poteškoće koje korisnik ima prilikom  korištenja Iskonove usluge.

Iskon ni u kojem slučaju nije odgovoran ukoliko se pokaže da Iskonova usluga radi preko Iskonove terminalne opreme, a ne i preko Uređaja.

Iskon nije odgovoran za funkcionalan rad opreme niti uređaja koji nisu u vlasništvu Iskona te ne preuzima nikakvu obvezu, odgovornost niti daje jamstvo u vezi tehničkih karakteristika i mogućnosti  istih. Prema tome, eventualna ograničenja opreme i/ili uređaja nisu u odgovornosti Iskona.

Do prestanka pretplatničkog ugovora za Iskonovu uslugu može doći u skladu sa Općim uvjetima te u  ostalim slučajevima utvrđenim važećim propisima.

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, vaši podaci će se koristiti za analize, ponovno ciljanje i pružanje personaliziranog sadržaja na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.