1. Predmet ovih Uvjeta korištenja je opcija Iskon.Mobile Wi-Fi (dalje u tekstu: Opcija) u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži Hrvatskog Telekoma d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, OIB 81793146560 (dalje u tekstu: Pružatelj usluge). Podnositelj zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa za Opciju (dalje u tekstu: Pretplatnik) ugovara korištenje Opcije s Pružateljem usluge.

2. Naknade za Opciju, usluge koje su uključene u Opciju i njihove cijene, moguća ograničenja, roaming, međunarodni promet kao i sve dodatne usluge, posebne pogodnosti i popusti detaljno su definirani te će se obračunavati u skladu sa Službenim cjenikom Hrvatskog Telekoma d.d. za korisnike mobilnih usluga Hrvatskog Telekoma u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (Cjenik mobilnih usluga Hrvatskog Telekoma) (dalje u tekstu: Cjenik).

3. Opcija je dostupna privatnim i poslovnim korisnicima.

4. Pretplatnički ugovor za Opciju sklapa se na neodređeno vrijeme, bez razdoblja obveznog trajanja ugovora.

5. Pretplatnik Opciju može koristiti isključivo putem SIM kartice Pružatelja usluge u svim mobilnim uređajima osim u tzv. pametnim telefonima (smartphone). U protivnom, Pružatelj usluge zadržava pravo primijeniti ograničenja propisana Općim uvjetima poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži (Mobilne usluge Hrvatskog Telekoma) (dalje u tekstu: Opći uvjeti). Opciju nije moguće koristiti u roamingu.

6. Opcija uključuje 60 GB podatkovnog prometa uz maksimalnu 4G brzinu do 600/150 Mbps (download/upload) te neograničen podatkovni promet za Iskon.TV Player aplikaciju.

Brzine ovise o razini signala, trenutnoj prometnoj opterećenosti mobilne mreže te mogućnostima uređaja sa kojeg se korisnik spaja.

7. Promet koji Pretplatnik ostvari izvan količina uključenih u Opciju naplaćivat će se sukladno Cjeniku.

8. Pretplatniku su dostupne i dodatne naplatne opcije: Opcija 20 GB – uključuje dodatnih 20 GB podatkovnog prometa jednokratno, Opcija 20 GB plus – uključuje dodatnih reaktivirajućih 20 GB podatkovnog prometa. Reaktivirajuće opcije Pretplatniku se automatski ponovno aktiviraju nakon što se promet iz Opcije ili dodatne opcije u potpunosti iskoristi. Pretplatnik može aktivirati navedene dodatne naplatne opcije maksimalno 10 puta unutar istog obračunskog razdoblja.

9. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi predmetni broj uključenog internet prometa u Opciji, bit će o tome obaviješten u najkraćem mogućem roku.

10. Neiskorišten promet unutar Opcije ne prenosi se u sljedeći mjesec.

11. Pretplatnici koji koriste Opciju iz ove specifikacije imat će mogućnost ulaska u grupni račun Iskon.Mobile.

12. Nakon što Pretplatnik iskoristi definiranu količinu podatkovnog prometa iz Opcije, dolazi do smanjenja brzine prijenosa podataka na do 64 kb/s te će se isto primjenjivati sljedeća 24 sata. Nakon isteka perioda od 24 sata Pretplatnik neće moći koristiti podatkovnu vezu do kraja obračunskog razdoblja, osim u slučaju da aktivira dodatnu naplatnu podatkovnu opciju. Smanjenje brzine i nemogućnost korištenja podatkovne veze nakon toga primjenjuje se i na Iskon.TV Player promet.

13. Pretplatnik je upoznat i suglasan da je u svrhe sklapanja i pružanja Opcije, a poglavito u svrhe ostvarivanja prava na druge pogodnosti, sprečavanja zlouporaba, zaštite legitimnih interesa Pretplatnika, Pružatelja usluge i Iskona te odgovarajuće podrške Pretplatniku uključujući u vidu eventualnih rješavanja reklamacija, nužno razmjenjivati određene podatke, uključujući osobne podatke Pretplatnika, između Pružatelja usluge i Iskona. Pretplatnik je dužan čuvati u tajnosti i s dužnom pažnjom identifikacijske oznake koje je dobio u svezi s Opcijom budući da se sve radnje poduzete s takvim identifikacijskim oznakama smatraju radnjama Pretplatnika i/ili radnjama ovlaštenim od strane Pretplatnika

14. Prigovori se podnose u pisanom obliku (uključujući i elektroničkim putem) na adresu elektroničke pošte reklamacije@iskon.hr, faksom na broj 01/6000-777 ili poštom na adresu: Radnička cesta 21, 10000 Zagreb. Sve dodatne informacije Pretplatnik može saznati na besplatnom info telefon 0800 1000 ili putem maila na info@iskon.hr. Pretplatnik može podnijeti reklamaciju i Pružatelju usluge putem e-maila na prigovori@t.ht.hr,  telefaksom na 0800 9393 ili na adresu Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10020 Zagreb.

Prigovori se podnose:

  • u roku od 30 dana od dana dospijeća računa u slučaju prigovora na iznos kojim je Pretplatnik zadužen za pruženu uslugu,
  • u roku 30 dana od dana pružanja usluge u slučaju prigovora na kakvoću pružene usluge,
  • u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od dana saznanja za radnju ili propust, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba ugovora.

15. Pretplatniku su na raspolaganju i korisničke stranice na adresi https://moj.iskon.hr/. U slučaju aktivacije dostave računa u elektroničkom obliku, Pretplatniku će računi biti dostavljeni ili na e-mail adresu ili putem korisničkih stranica.

16. Na slučajeve koji nisu definirani ovom Specifikacijom na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti i Cjenik. Ovi Uvjeti korištenja, Opći uvjeti, Cjenik kao i drugi akti Pružatelja usluge koji se spominju u ovim Uvjetima korištenja čine sastavni dio pretplatničkog ugovora.

17. Pružatelj usluge pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnici biti obaviješteni putem internet stranice ili na drugi prikladan način.

18. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 13. travnja 2021. godine te se primjenjuju do obavijesti o izmjeni.

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, vaši podaci će se koristiti za analize, ponovno ciljanje i pružanje personaliziranog sadržaja na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.