1.       Predmet uvjeta korištenja

Predmet ovih uvjeta korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti) je usluga 3G backup (dalje u tekstu: Usluga).

Ovim uvjetima uređuju se odnosi između Iskon Interneta d.d. iz Zagreba (dalje u tekstu: Iskon) i korisnika usluge 3G backupa (dalje u tekstu: Korisnik).

Usluga 3G backup omogućuje pričuvni pristup Internetu u slučaju neraspoloživosti ugovorenog primarnog internetskog pristupa (dalje u tekstu: Primarni pristup). Pričuvni pristup automatski se uključuje u slučaju neraspoloživosti Primarnog pristupa.

2.       Zasnivanje pretplatničkog odnosa

Usluga 3G backup je namijenjena poslovnim korisnicima. Uvjet za ugovaranje Usluge je ugovaranje ili postojanje već ugovorenog jednog od Iskonovih paketa, tj. ugovoreni Primarni pristup na lokaciji gdje se uključuje Usluga.

3.       Sadržaj usluge

Usluga se prodaje u dvije osnovne opcije: 3G backup i 3G backup + USB stick. Usluga 3G backup omogućava korištenje vlastitog USB sticka s vlastitom podatkovnom tarifom.

Usluga 3G backup + USB stick uključuje najam USB stickova s podatkovnom tarifom 7 GB podatkovnog prometa. Iskon će u svrhu korištenja Usluge 3G backup + USB stick Korisniku staviti na raspolaganje odgovarajuću opremu koja se sastoji od jednog USB sticka i jedne SIM kartice.

Oprema se priključuje na odgovarajući USB priključak ADSL modema. Jedan paket Usluge omogućuje uspostavu pričuvnog pristupa Internetu za jednu Primarnu vezu. Usluga ne omogućuje pričuvni pristup u slučaju neraspoloživosti telefonske, IPTV, dial-up Internet, dial-up POS i sličnih usluga.

4.       Naplata korištenja Usluge

Usluga se plaća putem mjesečne naknade za odgovarajući paket Usluge sukladno važećem Cjeniku elektroničkih komunikacijskih usluga Iskon Interneta d.d. (dalje u tekstu: Cjenik)

5.       Posebne odredbe

Korisnik se obvezuje koristiti Uslugu isključivo prilikom nedostupnosti Primarne veze.

Korisnik nije ovlašten rukovati Terminalnom opremom Usluge. Terminalnu opremu Usluge korisnik se obvezuje trajno držati priključenu na Terminalnu opremu Primarne veze. SIM karticu koja se nalazi unutar Terminalne opreme Usluge Korisnik nije ovlašten uklanjati iz Terminalne opreme. U slučaju isključenja Terminalne opreme ili uklanjanja SIM kartice, Iskon nije odgovoran za nedostupnost Usluge.

Korisnik prihvaća i suglasan je da u slučaju prekida napajanja električnom energijom Terminalne opreme Primarnog pristupa (nestanak struje) ili bilo kojeg drugog kvara Terminalne opreme Primarnog pristupa, pričuvni pristup Usluge neće moći biti uspostavljen.

Maksimalna brzina Usluge ostvariva je u području pokrivanja s najvećom snagom mobilnog signala u trenutku kada mreža nije opterećena korištenjem od drugih korisnika. Maksimalna brzina određena je brzinom tehnologije mreže koja je Korisniku dostupna na lokaciji uključenja Terminalne opreme Usluge.

Iskon ne može garantirati dostupnost mobilnog signala na mjestu uključenja Terminalne opreme Usluge te se Korisnik obvezuje provjeriti dostupnost mobilnog signala prije ugovaranja Usluge.

Terminalna oprema Usluge u trajnom je vlasništvu Iskona. Smatra se da je oštećenje Terminalne opreme nastalo krivnjom Korisnika osobito, ali ne isključivo, uslijed:

  • Namjerne radnje ili nepažnje Korisnika
  • Nepridržavanje uputa o korištenju Terminalne opreme od strane Korisnika
  • Neosiguravanja odgovarajućih uvjeta za smještaj Terminalne opreme od strane Korisnika
  • Neispravnih instalacija Korisnika na koje se priključuje Terminalna oprema
  • Neispravne terminalne opreme Korisnika ili opreme bez atesta priključene na Terminalnu opremu
  • Isključenja ili premještanja Terminalne opreme od strane Korisnika
  • Mijenjanja parametara/postavki Terminalne opreme od strane Korisnika

Iskon neće biti odgovoran ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili bilo koje druge štete i/ili troškove nastale Korisniku i/ili trećim stranama koje su posljedica nedostupnosti Usluge, smanjene kvalitete/pristupne brzine Usluge ili bilo kojih drugih radnji nastalih iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Usluge.

6.       Završne odredbe

Na sva ostala pitanja vezana uz korištenje Usluga i odnosa Iskona i Korisnika primjenjuju se Opći uvjeti i Opći uvjeti korištenja Iskon Interneta a koji su dostupni i na web stranici www.iskon.hr.

Iskon zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravodobno i na odgovarajući način obaviješten.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu dana 1.7.2016.

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, vaši podaci će se koristiti za analize, ponovno ciljanje i pružanje personaliziranog sadržaja na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.