1. Usluga HomePlug omogućava Korisniku da strujnu mrežu upotrebljava kao lokalnu mrežu za prijenos podataka (Local Area Network) korištenjem HomePlug adaptera. HomePlug adapter omogućuje povezivanje uređaja na lokalnu podatkovnu mrežu putem strujne mreže unutar kućanstva. Za spajanje potrebna su najmanje dva HomePlug adaptera.

2. U svrhu korištenja Usluge HomePlug korisnik mora osigurati po jednu slobodnu strujnu utičnicu za svaku pojedinu jedinicu HomePlug uređaja. HomePlug uređaji moraju biti uključeni na istoj strujnoj fazi/krugu. Međusobna udaljenost između dviju jedinica HomePlug uređaja ne smije biti veća od 200 metara.

3. Korisnik treba osigurati da pojedini HomePlug uređaj bude jedini potrošač na strujom utikaču. Spajanje HomePlug uređaja na produžni kabel s ostalim strujnim potrošačima može uzrokovati nestabilan rad HomePlug uređaja. Korisnik je upoznat i pristaje da se stvarna brzina prijenosa podataka smanjuje i s povećanjem broja korisnika Usluge na predmetnoj lokaciji pružanja Usluge.

4. Pružatelj neće snositi odgovornost za nezadovoljavajuću kvalitetu Usluge u slučaju da Korisnik ne osigura potrebnu konfiguraciju korisničkog uređaja, odnosno u slučaju da je rad ili konfiguracija korisničkog uređaja ili druge povezane opreme koju Pružatelj usluge ne osigurava neispravan ili neodgovarajući.

5. Pružatelj zadržava pravo privremeno ili trajno onemogućiti Korisniku korištenje Usluge u slučaju sumnje da se Korisnik ponaša na način koji onemogućuje Pružatelju pružanje Usluge drugim korisnicima, da Korisnik na bilo koji način ruši integritet mreže Pružatelja, da Korisnik krši obveze prihvaćene ovim Uvjetima ili ako se Korisnik ponaša na bilo koji drugi način koji nije u skladu s važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

6. Pružatelj neće snositi odgovornost za štetu nanesenu Korisniku slučajno ili kao rezultat događaja koji se smatraju višom silom (npr. rat, poplava, štrajk itd.).

7. Pružatelj neće biti odgovoran ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili bilo koje druge štete i/ili troškove nastale Korisniku i/ili trećim stranama koje su posljedica nedostupnosti Usluge, smanjene kvalitete/internetske brzine Usluge ili bilo kojih drugih radnji nastalih kao posljedica pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Usluge.

8. Pružatelj neće snositi odgovornost za štetu uzrokovanu neispravnim korisničkim uređajem, odnosno za štete za koje je odgovoran Korisnik.

9. Korisnik je u potpunosti odgovoran za Sadržaje koje prima, odnosno koje šalje prilikom korištenja Usluge. Pružatelj ne vrši uvid u takav Sadržaj niti na bilo koji način kontrolira taj Sadržaj.

10. Ugovor je moguće jednostrano raskinuti korištenjem Standardnog informacijskog obrasca za jednostrani raskid ugovora (obrazac preuzmite ovdje) ili bilo kojom drugom nedvosmislenom izjavom u kojoj Korisnik izražava svoju volju da raskine ugovor, pisanim putem. U slučaju raskida ugovora unutar 14 dana od dana sklapanja ugovora trošak povrata dostavljene opreme snosi Korisnik.

11. Ovi Uvjeti korištenja dostupni su na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Pružatelja i na službenoj internetskoj stranici Pružatelja: http://www.iskon.hr. Pružatelj zadržava pravo izmijeniti ove Uvjete korištenja o čemu će korisnik biti obaviješten objavom na internetskim stranicama Pružatelja ili na drugi prikladan način.

12. Za sva pitanja koja nisu regulirana ovim Uvjetima na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja tvrtke Iskon Internet d.d. koji su dostupni na Iskonovim prodajnim mjestima i internetskoj stranici www.iskon.hr.

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, vaši podaci će se koristiti za analize, ponovno ciljanje i pružanje personaliziranog sadržaja na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.