Opće odredbe

1. Ovim Uvjetima utvrđuju se uvjeti odabira i korištenja dodatne usluge Limitator poziva. Dodatna usluga Limitator poziva omogućuje korisnicima Iskona da putem aplikacije na korisničkim stranicama moj.iskon.hr ili pisanim putem zabrane odlazne pozive nakon što mjesečni trošak prijeđe unaprijed određeni limit. Detaljnije informacije se mogu dobiti pozivom na broj 0800 1000.

2. Limit predstavlja unaprijed određen iznos troškova ostvarenog prometa za javnu govornu uslugu Iskona, u tekućem kalendarskom mjesecu, po pripadajućem korisničkom računu.

Usluga Limitator poziva se ne naplaćuje.

3. Na sva pitanja koja nisu uređena u ovim Uvjetima, na odgovarajući će se način primijeniti Opći uvjeti korištenja Iskon Internet usluga (dalje u tekstu: Opći uvjeti).

Početno postavljanje usluge

4. Korisnik slobodno odabire uslugu Limitator poziva, sukladno ovim Uvjetima i Općim uvjetima.

5. Za korištenje usluge Limitator poziva korisnik će prilikom aktivacije usluge kreirati PIN broj. Korisnik se obvezuje držati u tajnosti PIN broj. Korisnik je isključivo odgovoran za svaku štetu nastalu zbog nepravilnog postupanja i/ili zlouporabe ili neovlaštenog korištenja PIN broja.

6. Korisnik sam postavlja uslugu Limitator poziva putem aplikacije na korisničkim stranicama moj.iskon.hr te pri tome određuje iznos limita nakon kojeg se uključuje zabrana odlaznih poziva. Korisnici usluga koji nemaju pristup aplikaciji na korisničkim stranicama, mogu zatražiti Limitator poziva pisanim zahtjevom u kojem određuju iznos limita i odaberu PIN. Formular zahtjeva mogu dobiti pozivom na broj 0800 1000.

Tako postavljen limit primjenjuje se od prvog dana idućeg kalendarskog mjeseca.

7. Korisnik može tijekom kalendarskog mjeseca neograničeni broj puta mijenjati iznos limita, no aktivirati će se samo onaj koji je posljednji postavljen.

Korištenje usluge

8. U određenom trenutku, prije nego što troškovi ostvarenog prometa dosegnu postavljeni  limit, a najranije u trenutku kad troškovi ostvarenog prometa dosegnu 90% iznosa koji je odabran kao iznos limita, korisniku će biti upućena govorna poruka s obavijesti o skorom uključenju ranije postavljene zabrane odlaznih poziva.

9. Nakon uključenja postavljene zabrane odlaznih poziva, prilikom pokušaja telefoniranja, korisniku se upućuje govorna poruka s obavijesti o uključenoj zabrani. Sukladno uputama iz govorne poruke, korisnik može utipkavanjem PIN-a, nakon poziva na broj 0800 9405, odobriti daljnje odlazne pozive za tekući kalendarski mjesec, a preko postavljenog iznosa limita.

10.  Korisnik odobrava daljnje odlazne pozive za tekući kalendarski mjesec postupanjem po  uputama iz govorne poruke. Nakon što odobri daljnje odlazne pozive, korisniku se više neće upućivati govorna poruka te korisnik više neće moći uključiti zabranu odlaznih poziva za tekući mjesec.

11. U svrhu izbjegavanja dvojbi, troškovi ostvarenog prometa ne uključuju promet ostvaren putem usluga pristupa internetu, mjesečne naknade za priključak, dodatne usluge, naknade za instalaciju, preseljenje, premještaj i slične jednokratne naknade, kao ni naknade za poluautomatski promet i telegrafsku uslugu u domaćem i međunarodnom prometu.

12. Porez na dodanu vrijednost uključen je u troškove ostvarenog prometa.

Završne odredbe

13. Aktivacijom usluge Limitator poziva korisnik potvrđuje da je suglasan s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti prihvaća.

14. Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom objave na Iskonovim web stranicama.

Iskon.hr stranica koristi kolačiće

Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo. Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, vaši podaci će se koristiti za analize, ponovno ciljanje i pružanje personaliziranog sadržaja na web mjestima od strane trećih pružatelja usluga. Postavke možete kontrolirati i prilagođavati, pa i kasnije mijenjati klikom na poveznicu na dnu svake stranice. Politika kolačića

  • Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.