Uspostava poziva*

0,20 kn/poziv

Telefonski pozivi – nacionalni

minuta (kn)

Fiksne mreže
7 - 19 h radnim danom i subotom

0,20

Fiksne mreže
19 - 7 h radnim danom i subotom, a nedjeljom i praznikom od 0 - 24 h

0,14

Mobilne mreže
7 - 19 h radnim danom i subotom

1,60

Mobilne mreže 
19 - 7 h radnim danom i subotom, a nedjeljom i praznikom od 0 - 24 h

0,88

Friend međunarodni fiksni broj 

minuta (kn)

Europa Fiksne 1, Europa Fiksne 3 i Svijet 1
7 - 19 h radnim danom i subotom 

0,20

Europa Fiksne 1, Europa Fiksne 3 i Svijet 1
19 - 7 h radnim danom i subotom, a nedjeljom i praznikom od 0 - 24 h

0,14

Europa Fiksne 2
svaki dan od 0 - 24 h

0,89

Telefonski pozivi – međunarodni

Popis međunarodnih zona

minuta (kn)

Europa Fiksne 1

1,64

Europa Fiksne 2

1,74

Europa Fiksne 3

1,76

Svijet 1

3,50

Svijet 2

6,88

Zemlje čije se cijene poziva prema pokretnim mrežama razlikuju od cijene poziva prema fiksnim mrežama 

Europa Mobilne 1

1,76 

Europa Mobilne 2

2,25 

Europa Mobilne 3

3,75

Satelitski promet

Zona 1

13,75

Zona 2

21,25

Zona 3

29,38

Zona 4

38,75

Zona 5

51,25

Iskon.060 pozivi

Pristup uslugama s dodatnom vrijednosti u telefonskoj mreži 060

Tarifna skupina

Numeracija

Pozivi iz fiksnih mreža
Tarifa

T1

060 1xx xxx

1,16 (kn/min)

T2

060 2xx xxx

1,40 (kn/min)

T3

060 3xx xxx

1,74 (kn/min)

T4

060 4xx xxx

2,33 (kn/min)

T5

060 5xx xxx

3,49 (kn/min)

T6

060 6xx xxx

6,99 (kn/min)

T7

060 7xx xxx

1,25 (kn/poziv)

T8

060 8xx xxx

3,75 (kn/poziv)

T9

060 9xx xxx

6,25 (kn/poziv)

Cjenik vrijedi od 01.06.2016.

Cijene sadrže PDV.

Obračunska jedinica za telefonske pozive je sekunda.
Napomena:  Ukupan iznos telefonskih poziva na Iskonovom računu obračunava se zbrajanjem punih iznosa svih obračunskih jedinica bez PDV-a, dobiveni iznos se zaokružuje na dvije decimale te mu se dodaje PDV. Detaljan ispis poziva možete vidjeti na korisničkim stranicama Moj Iskon .

*Naknada za uspostavu poziva naplaćuje se u svim telefonskim pozivima uključujući i besplatne minute uključene u paket, pozive prema međunarodnim friend brojevima, te EU pozive. Po iskorištenju besplatnih minuta naplaćuje se cijena poziva prema važećem cjeniku.