kn

Uspostava poziva

0,16

minuta (kn)

Fiksne mreže
7 – 19 h, radnim danom i subotom

0,16

Fiksne mreže
19 – 7 h, radnim danom, vikendom i praznikom

0,11

Mobilne mreže
7 – 19 h, radnim danom i subotom

1,28

Mobilne mreže
19 – 7 h, radnim danom, vikendom i praznikom

0,70

Međunarodni pozivi

Popis međunarodnih zona

minuta (kn)

Europa Fiksne 1

1,31

Europa Fiksne 2

1,39

Europa  Fiksne 3

1,69

Svijet 1

2,80

Svijet 2

5,50

Zemlje čije se cijene poziva prema mobilnim mrežama razlikujuod cijene poziva prema fiksnim mrežama

Europa Mobilne 1

2,30

Europa Mobilne 2

1,80

Europa Mobilne 3

2,15

Europa Mobilne 4

3,00

Satelitski promet

Zona 1

11,00

Zona 2

17,00

Zona 3

23,50

Zona 4

31,00

Zona 5

41,00

jednokratno (kn)

Preseljenje priključka (iznos naknade odgovara cijeni uključenja odabranog paketa na novoj lokaciji)

prema odabranom paketu

Promjena telefonskog broja

48,00

Ponovno uključenje pretplatnika

40,00

jednokratno (kn)

Dodjela 0800 broja (4 ili 6 znamenki) za jedno odredište

200,00

Prijenos postojećeg 0800 broja

bez naknade

Preusmjerenje poziva u slučaju zauzeća

bez naknade

minuta (kn)

Trošak poziva za pretplatnika 0800 usluge

Pozivi iz fiksnih mreža

0,16

Pozivi iz mobilnih mreža

1,28

Trošak poziva za pozivatelja

0,00

jednokratno (kn)

Dodjela 062 broja (6 znamenki) za jedno odredište

300,00

Prijenos postojećeg 062 broja

bez naknade

Preusmjerenje poziva u slučaju zauzeća

bez naknade

minuta (kn)

Trošak poziva za pretplatnika 062 usluge

0,00

Troškove poziva snosi pozivatelj prema cjeniku operatera kojeg koristi (nacionalni poziv prema fiksnim mrežama)

Cjenik vrijedi od 01.06.2016.

Cijene ne sadrže PDV.

Obračunska jedinica za telefonske pozive je sekunda.
Napomena: Ukupan iznos telefonskih poziva na Iskonovom računu obračunava se zbrajanjem punih iznosa svih obračunskih jedinica, dobiveni iznos zaokružuje se na dvije decimale te mu se dodaje PDV. Detaljan ispis poziva možete vidjeti na korisničkim stranicama Moj Iskon .