Usluga omogućava backup internet vezu u slučaju pada DSL linije koristeći pričuvnu vezu realiziranu putem 3G/4G mobilne mreže:

  • U slučaju neočekivanog prekida DSL veze, automatski se uspostavlja backup internet veza preko USB sticka.
  • Nakon ponovne uspostave DSL linije, internet veza se vraća preko DSL linije.
  • 3G Backup usluga se može ugovoriti kao dodatna usluga na neki od paketa za tvrtke iz Iskonove ponude.

3G Backup

Aktivacijom 3G Backup opcije korisniku se omogućuje 3G Backup funkcionalnost da može koristiti vlastititi USB stick za backup interneta.
Usluga ne uključuje USB stick, korisnik mora imati vlastiti USB stick sa vlastitom podatkovnom tarifom

3G Backup + USB stick uz ugovornu obvezu 24 mj.

Aktivacijom 3G Backup + USB stick opcije korisniku se enable-a 3G Backup funkcionalnost te dobiva USB stick sa SIM karticom i uključenih 7 GB podatkovnog prometa.

  • nema dodatne naplate podatkovnog prometa; nakon potrošnje podatkovnog prometa smanjuje se brzina čime se onemogućava daljnja potrošnja prometa
  • u slučaju raskida usluge korisnik vraća USB stick
  • USB stick sa SIM karticom može zadovoljavajuće raditi samo u područjima koja su pokrivena 3G/4G HT mobilnom mrežom