SEPA izravno terećenje je jednostavniji način plaćanja Iskon usluga. Za razliku od prijašnjeg plaćanja trajnim nalogom, kod SEPA izravnog terećenja ne morate ići u banku, već ispunite obrazac i Iskon to odradi za vas.

U slučaju plaćanja računa izravnim terećenjem SEPA (Single Euro Payment Area) korisnik koji plaća račune (platitelj) daje suglasnost Iskonu (primatelju plaćanja) da inicira platnu transakciju za terećenje njegovog tekućeg ili žiro računa.

 • Suglasnost je platiteljevo ovlaštenje primatelju plaćanja za zadavanje naloga za SEPA izravno terećenje na teret kunskog tekućeg i/ili žiro računa platitelja.
 • Platitelj je fizička ili pravna osoba koja je korisnik tekućeg ili žiro računa otvorenog u banci koja sudjeluje u SEPA izravnim terećenjima i koja daje Suglasnost za izvršenje naloga za plaćanje s tog računa putem usluge SEPA izravnog terećenja.

Za ugovaranje, promjenu ili otkazivanje ovog načina plaćanja Iskon računa, javite nam se: e-mailom na adresu prijava@iskon.hr  ili  poštom na adresu: Iskon Internet d.d., Florijana Andrašeca 20, 10000 Zagreb. 
Više detalja pronađite u Uvjetima korištenja SEPA izravno terećenje. 

Obrasci za preuzimanje:

SEPA izravno terećenje moguće je ugovoriti ako imate transakcijski račun u jednoj od niže navedenih banaka.

Za privatne korisnike:

 • ADDIKO BANK d.d.
 • AGRAM BANKA d.d.
 • CROATIA BANKA d.d.
 • ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
 • HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
 • ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
 • KARLOVAČKA BANKA d.d.
 • KENTBANK d.d.
 • OTP BANKA d.d.
 • PODRAVSKA BANKA d.d.
 • PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
 • RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
 • SAMOBORSKA BANKA d.d.
 • SBERBANK d.d.
 • SLATINSKA BANKA d.d.
 • ZAGREBAČKA BANKA d.d.

Za poslovne korisnike:

 • ADDIKO BANK d.d.
 • ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
 • HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
 • KARLOVAČKA BANKA d.d.
 • KENTBANK d.d.
 • PODRAVSKA BANKA d.d.
 • PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
 • RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
 • SBERBANK d.d.
 • SLATINSKA BANKA d.d.
 • ZAGREBAČKA BANKA d.d.