Za vrijeme korištenja Iskonovih usluga, terminalna oprema je u najmu, koja je uključena u cijenu paketa. Za to vrijeme Iskon održava, popravlja i prema potrebi mijenja neispravnu opremu.

U slučaju prestanka Pretplatničkog ugovora, korisnik treba vratiti Iskonu opremu u ispravnom i funkcionalnom stanju unutar 30 dana. 

Opremu je moguće vratiti poštom ili osobno na adresu u Zagrebu, Garićgradska 13 ili u neki od Iskonovih regionalnih ureda

U slučaju zamjene usluge, prilikom koje dolazi i do zamjene opreme, dostavna služba će preuzeti staru opremu. Kurir će kontaktirati korisnika i s njim dogovoriti termin preuzimanja koji mu najviše odgovara.

Za više informacija o vraćanju opreme možete kontaktirati besplatni info telefon 0800 1000.