Promjena vlasništva

Moguće je zatražiti promjenu vlasništva usluge između privatnih korisnika, poslovnih ili sa privatnog na poslovni i obrnuto. Promjena se može zatražiti osobno u prostorijama Iskona, slanjem pismenog zahtjeva poštom ili e-mailom (prijava@iskon.hr za privatne korisnike ili bizprijava@iskon.hr za poslovne korisnike) ili putem korisničkih stranica na moj.iskon.hr.

Ukoliko se zahtjev šalje poštom ili e-mailom, trenutni i novi vlasnik linije trebaju potpisati zahtjev i priložiti fotokopiju osobne iskaznice novog vlasnika linije.

U slučaju preuzimanja vlasnika zbog smrti pretplatnika, potrebna je potpisana izjava o preuzimanju usluga i obaveza prema Iskonu, priložiti osobnu iskaznicu novog vlasnika linije i kopiju smrtnog lista trenutnog vlasnika linije.

Prilikom promjene sa privatnog na poslovnog korisnika ili obrnuto, potrebno je odabrati odgovarajući paket usluga.

Promjena se odrađuje jednom mjesečno, ukoliko su zadovoljeni svi preduvjeti. Prvi preduvjet je da je zahtjev poslan najkasnije 5 dana prije kraja mjeseca, a drugi da su podmireni svi izdani računi.

Za više informacija o promjeni vlasništva možete kontaktirati besplatni info telefon 0800 1000.