Odaberi i naruči svoj paket

SUPER PRILIKA! Naruči paket online i možeš ga osvojiti besplatno. Sve online narudžbe ulaze u nagradnu igru „Iskonovci te časte uslugom“.

Zašto je važno provjeriti dostupnost?

O tvojoj lokaciji ovisi koje usluge su ti dostupne te njihova cijena i promotivna ponuda. Dat ćemo ti najbolju ponudu interneta, TV-a i telefona!

Odaberi i naruči svoj paket

SUPER PRILIKA! Naruči paket online i možeš ga osvojiti besplatno. Sve online narudžbe ulaze u nagradnu igru „Iskonovci te časte uslugom“.

-

-

Lokacija:

NET.TV.TEL

299,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Uključeno u paket:

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Uključeno u paket:

Snimanje 24 sata unatrag

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

Snimanje 24 sata unatrag

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

NET.TV.TEL Star

329,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Uključeno u paket:

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Snimalica - snima po želji, pauzira, snima 7 dana unatrag

Uključeno u paket:

1 međunar. friend broj

1500 nacional. fiksnih min.

1500 EU min.

500  nacional. mobilnih min.

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Uključeno u paket:

Snimalica - snima po želji, pauzira, snima 7 dana unatrag

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

Snimalica - snima po želji, pauzira, snima 7 dana unatrag

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

1 međunar. friend broj

1500 EU min.

1500 nacional. fiksnih min.

500  nacional. mobilnih min.

Uključeno u paket:

1 međunar. friend broj

1500 EU min.

1500 nacional. fiksnih min.

500  nacional. mobilnih min.

NET.TV

289,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Uključeno u paket:

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Paket ne sadrži telefon

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Uključeno u paket:

Snimanje 24 sata unatrag

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

Snimanje 24 sata unatrag

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

NET.TEL

219,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Paket ne sadrži televiziju

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

NET.TEL Top

239,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Paket ne sadrži televiziju

Uključeno u paket:

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Uključeno u paket:

1 međunar. friend broj

1500 EU min.

1500 nacional. fiksnih min.

500  nacional. mobilnih min.

Uključeno u paket:

1 međunar. friend broj

1500 EU min.

1500 nacional. fiksnih min.

500  nacional. mobilnih min.

NET

209,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Paket ne sadrži televiziju
Paket ne sadrži telefon

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Iskon.NET.TV.TEL

269,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Uključeno u paket:

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Uključeno u paket:

OPTIKA 80 Mbps/40 Mbps

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Uključeno u paket:

do 80 Mbps/40 Mbps

Uključeno u paket:

HD paketa kanala

Snimalica - snima po želji, pauzira, snima 7 dana unatrag 

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Snimanje 24 sata unatrag

Uključeno u paket:

Snimanje 24 sata unatrag

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

Snimanje 24 sata unatrag

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Iskon.NET.TV.TEL Star

309,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Uključeno u paket:

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Snimalica - snima po želji, pauzira, snima 7 dana unatrag

Uključeno u paket:

1 međunar. friend broj

1500 nacional. fiksnih min.

1500 EU min.

500  nacional. mobilnih min.

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Uključeno u paket:

do 80 Mbps/40 Mbps

Uključeno u paket:

Snimalica - snima po želji, pauzira, snima 7 dana unatrag

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

Snimalica - snima po želji, pauzira, snima 7 dana unatrag

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

Snimanje 24 sata unatrag

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

1 međunar. friend broj

1500 EU min.

1500 nacional. fiksnih min.

500  nacional. mobilnih min.

Uključeno u paket:

1 međunar. friend broj

1500 EU min.

1500 nacional. fiksnih min.

500  nacional. mobilnih min.

Uključeno u paket:

1 međunar. friend broj

1500 EU min.

1500 nacional. fiksnih min.

500  nacional. mobilnih min.

Iskon.NET.TV.TEL Total

309,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Uključeno u paket:

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

TV Extra - dodatnih
30-ak kanala

TV Regionalni - dodatnih
20-ak kanala

Snimalica - snima po želji, pauzira, snima 7 dana unatrag

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Uključeno u paket:

Snimalica - snima po želji, pauzira, snima 7 dana unatrag

TV Extra - dodatnih
30-ak kanala

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

TV Regionalni - dodatnih
20-ak kanala

Uključeno u paket:

Snimalica - snima po želji, pauzira, snima 7 dana unatrag

TV Extra - dodatnih
30-ak kanala

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

TV Regionalni - dodatnih
20-ak kanala

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Iskon.NET.TV

259,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Uključeno u paket:

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Paket ne sadrži telefon

Uključeno u paket:

OPTIKA 80 Mbps/40 Mbps

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Uključeno u paket:

do 80 Mbps/40 Mbps

Uključeno u paket:

HD paketa kanala

Snimalica - snima po želji, pauzira, snima 7 dana unatrag 

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Uključeno u paket:

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Iskon.NET.TV Total

299,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Uključeno u paket:

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

Paket ne sadrži telefon

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Uključeno u paket:

Snimalica - snima po želji, pauzira, snima 7 dana unatrag

TV Extra - dodatnih
30-ak kanala

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

TV Regionalni - dodatnih
20-ak kanala

Uključeno u paket:

Snimalica - snima po želji, pauzira, snima 7 dana unatrag

TV Extra - dodatnih
30-ak kanala

TV Fun - najbolji izbor
50-ak kanala

TV Regionalni - dodatnih
20-ak kanala

Iskon.NET.TEL

189,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Paket ne sadrži televiziju

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Uključeno u paket:

OPTIKA 80 Mbps/40 Mbps

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Uključeno u paket:

1500 nacional. fiksnih min.

Iskon.NET.TEL Top

229,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Paket ne sadrži televiziju

Uključeno u paket:

1 međunar. friend broj

1500 EU min.

1500 nacional. fiksnih min.

500  nacional. mobilnih min.

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Uključeno u paket:

do 80 Mbps/40 Mbps

Uključeno u paket:

1 međunar. friend broj

1500 EU min.

1500 nacional. fiksnih min.

500  nacional. mobilnih min.

Uključeno u paket:

1 međunar. friend broj

1500 EU min.

1500 nacional. fiksnih min.

500  nacional. mobilnih min.

Uključeno u paket:

1 međunar. friend broj

1500 EU min.

1500 nacional. fiksnih min.

500  nacional. mobilnih min.

Iskon.NET

179,99 kn/mj
222,99 kn/mj

Odaberi akciju:

Odaberi brzinu interneta:

Paket ne sadrži televiziju
Paket ne sadrži telefon

Uključeno u paket:

OPTIKA 80 Mbps/40 Mbps

Uključeno u paket:

20-50 Mbps/1-10 Mbps

Uključeno u paket:

5-10 Mbps/512-768 Kbps

Uključeno u paket:

do 80 Mbps/40 Mbps

:-(

Dodatne opcije uz nadoplatu:

Dodatne opcije možeš odabrati na sljedećem koraku

opcije_snimalica

samo 9,99 kn/mj.

Svaki Iskon.TV uključuje kontinuirano snimanje kanala unatrag 24 sata kako bi nadoknadili propušteno.
Opcija Iskon.Snimalica donosi ti puno više dostupnog TV sadržaja koji možeš birati kada ćeš gledati.

Iskon.Snimalica

Uz dodatnu mjesečnu (ili godišnju) naknadu možeš uključiti opciju Iskon.Snimalica koja ti omogućuje:

Prošireno kontinuirano snimanje čak 7 dana – kontinuirano se snima program emitiran u posljednja 7 dana na gotovo 40 kanala. Snimljeno se može pogledati u roku od 168 sati.

Snimanje na zahtjev –1000 minuta prostora za snimanje po želji

Pauziranje – zaustavi TV program za vrijeme redovitog prikazivanja (do 30 minuta) i nakon pauze nastavi gledati bez propuštanja.

Više o Iskon.Snimalici

Lista kanala za snimanje

opcije-hbo

već od 49,00 kn

HBO paket sadrži: HBO, HBO 2, HBO3.
HBO Premium paket sadrži: HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2 kanale u SD i HD rezoluciji te HBO On Demand i HBO GO

HBO vam predstavlja najveće holivudske naslove.
HBO 2 je kanal za cijelu obitelj.
HBO 3 donosi najbolje od serijskog sadržaja i odabrane filmove.
Cinemax – program za istinske ljubitelje filma.
Cinemax 2 - umjetnički kanal, nudi velik izbor odličnih filmova.
HBO On Demand – besplatna HBO videoteka u Iskon.Videoteci

HBO GO - aplikacija za gledanje televizije na Smart TV-u, mobitelu, tabletu, računalu

Saznaj više

extra

već od 39,99 kn/mj.

Svoj izbor TV kanala možeš proširiti s dodatnih 40-ak: Iskon.TV Extra. Tako dobivaš zaista najviše TV zabave za sve svoje ukućane, zajedno s osnovnom listom čeka vas preko 80 kanala.

Pogledaj listu TV kanala

TV regionalni

samo 5,00 kn/mj.

Paket sadrži izbor 20-ak lokalnih i regionalnih kanala.

Pogledaj listu kanala

SK456

7,99 kn/mj.

Za Iskonovce koji znaju uživati u sportu upakirali smo kanale Sport Klub 4,5,6 u poseban sportski paket.

Osvježi svoj Iskon.TV brojnim nogometnim i drugim sportskim uzbuđenjima bez ugovorne obveze. Aktiviraj putem svog iskon.TV sučelja ili nas kontaktiraj na besplatni info telefon 0800 1000.

Iskon.Smarthome već od 39,00 kn/mj.

Iskon.Smarthome

Inovativni sustav za upravljanje domom na daljinu

Iskon.Smarthome pametni dom je inovacija iz Iskon laba, namijenjena nadzoru, upravljanju i osiguranju doma na daljinu. Osnovni paket pametnih i povezanih uređaja koji ti donose bezbrižnost, jednostavnost i uštedu.

OSNOVNI PAKET SADRŽI:

  • Senzor pokreta sa senzorom mikroklime
  • Pametna utičnica
  • Kamera za nadzor
  • Centralna jedinica

Cijena Smarthome basic paketa za Iskon korisnike: 39 kn/mj. uz ugovor na 24 mj.

Nazovi 0800 1000 i zatraži svoj Iskon.Smarthome!

Detaljnije o Iskon.Smarthome-u

Želiš da te kontaktiramo?